Steinwender Tekst er et enmannsforetak som tilbyr skrivekurs, individuell oppfølging, teksthjelp, manushjelp, språkvask, korrekturlesing, språkundervisning (norsk for fremmedspråklige, tysk flere nivåer, spansk nybegynnere).

 

Skrivekurs Neste kurs er planlagt en helg våren 2017 i Tønsberg. I tillegg kan det arrangeres kurs for små eller større grupper, en dag, en helg, ukentlig. Sammen blir vi enige om et skreddersydd kurs tilpasset gruppas ønsker og behov. Mer info


Individuell oppfølging for deg som ønsker veiledning, tilbakemelding, et puff for å komme i gang eller videre med skriving generelt eller med et bestemt prosjekt. Vi blir på forhånd enige om hvor ofte vi møtes (fysisk , digitalt eller pr. telefon), og hva du ønsker å få ut av det.

 

Teksthjelp for deg som trenger enten å få skrevet en tekst eller flere/få hjelp til dette. Det kan for eksempel være tekst til en prosjektbeskrivelse, utstilling, forestilling, tale/festsang eller noe annet.

 

Manushjelp for deg som har skrevet et delvis eller helt ferdig manus. Jeg ber alltid om å få se manuset før jeg gjør avtale, slik at jeg vet at jeg er i stand til å yte noe konstruktivt. Siden hvert manus er unikt ift lengde, innhold etc., gjør vi sammen en avtale som passer begge.

 

Språkvask/korrekturlesing for deg som trenger dette til en hvilken som helst tekst, for eksempel skjønnlitterært, eksamensoppgave, formelt brev/klage, fagartikkel, leserinnlegg.

 

Språkundervisning for deg/dere som ønsker et opplegg spesialtilpasset dine/deres behov. Gruppe- eller individuell undervisning. Omfang, lengde, tid og sted blir vi enige om. Privattimer for skoleelever.